Berita

Hebahan

Pertukaran Nama Pusat Pengajian Sains Haiwan

Assalamualaikum / Salam Sejahtera

Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Bil. 10/2020 pada 4 Mei 2020 telah bersetuju nama Pusat Pengajian Sains Haiwan diubah kepada Pusat Pengajian Sains Haiwan, Sains Akuatik dan Sekitaran

Sehubungan itu, senarai Pusat Pengajian terkini di Fakulti Biosumber dan Industri Makanan (FBIM) adalah sepertimana berikut:
i)   Pusat Pengajian Sains Pertanian dan Bioteknologi
ii)  Pusat Pengajian Sains Haiwan, Sains Akuatik dan Sekitaran
iii) Pusat Pengajian Industri Makanan

Sekian dimaklumkan. Terima kasih.

Dihantar oleh: fadlina@unisza.edu.my
.