Berita

Hebahan

PERTUKARAN NAMA PUSAT PERANCANGAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN SISTEM KUALITI(SPaQM)

Assalamualaikum / Salam Sejahtera

Sukacita dimaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Bil.9/2020 bertarikh 13 April 2020 telah bersetuju nama Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Sistem Kualiti & Risiko ditukarkan kepada Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Sistem Kualiti (SPaQM).

Sehubungan dengan itu, segala surat menyurat dan sebarang urusan boleh dialamatkan kepada:

Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Sistem Kualiti
Blok B, Aras Bawah,
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak,
21300 Kuala Nerus,
Terengganu
Tel: 09-6688383/09-6688901
E-mel: spaqm@unisza.edu.my

Sekian dimaklumkan. Terima kasih.

Dihantar oleh: nikainiarifah@unisza.edu.my
.