Berita

Hebahan

HEBAHAN PEMBUKAAN PERMOHONAN DANA PENYELIDIKAN UNIVERSITI (DPU) 2.0 TAHUN 2020

Assalamualaikum Wm. Wbt. dan Salam Sejahtera,

YBhg. Prof. Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan,


Sukacita dimaklumkan Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inkubator Penyelidikan (CREIM) telah membuka permohonan Dana Penyelidikan Universiti (DPU) 2.0 bagi tahun 2020 melalui sistem e-CREIM bermula pada 21 JUN 2020 (AHAD). Pengisian permohonan akan berlangsung selama TIGA (3) minggu sehingga 13 JULAI 2020 (ISNIN) diikuti dengan proses penilaian dan pemurnian (resubmission). Permohonan geran DPU 2.0 ini terbuka kepada pensyarah yang mempunyai kelayakan sepertimana berikut:-

1. Pensyarah tetap atau kontrak gred 51/52 dan ke atas yang mempunyai kelulusan PhD atau setaraf.

2. Pemohon pernah mengetuai mana-mana geran penyelidikan kompetitif (geran penyelidikan dalaman atau luar) dan telah selesai    dilaksanakan. Geran penyelidikan kompetitif ditakrifkan sebagai geran yang dibuka kepada pensyarah/ penyelidik yang berkelayakan mengikut syarat pemberi dana dan mempunyai proses permohonan, penilaian serta penawaran sebelum diluluskan.

3. Tidak mengetuai geran penyelidikan dalaman atau luar yang aktif semasa permohonan dibuka.

4. Pensyarah kontrak hanya layak memohon sekiranya tempoh kontrak masih berbaki minima enam (6) bulan dari tarikh mula permohonan.
5. Hanya satu (1) permohonan projek (Ketua Projek) sahaja akan diperakukan pada setiap fasa permohonan DPU 2.0. Namun begitu, pemohon layak untuk menjadi ahli penyelidik bagi permohonan lain.

6. Pensyarah sedang cuti belajar tidak dibenarkan untuk memohon dan menjalankan penyelidikan.

7.  Ahli kumpulan dalam satu projek (tidak termasuk ketua projek) adalah tidak melebihi empat (4) orang. Komposisi ahli boleh terdiri daripada kakitangan akademik atau/dan pihak industri/agensi kerajaan/agensi luar/institusi dalam negara sahaja dan sekurang-kurangnya seorang (1) ahli mestilah kakitangan akademik UniSZA.


Pensyarah yang layak dan berminat untuk memohon geran DPU 2.0 2020 perlu mengisi dan melengkapkan permohonan selewat-lewatnya pada 13 JULAI 2020 (ISNIN) melalui sistem e-CREIM di laman sesawang https://portal.unisza.edu.my/staffportal . 

Siling peruntukan di bawah dana ini bagi bidang Sains dan Teknologi (S&T) adalah tidak melebihi RM 70,000.00 dan RM 30,000 untuk Bidang Sains Sosial. Pemohon diminta untuk meneliti dan memahami Garis Panduan DPU 2.0 terlebih dahulu sebelum mula mengisi permohonan.

Garis Panduan Permohonan & Tarikh Penting Permohonan Dana Penyelidikan Universiti (DPU) 2.0 Tahun 2020
     Pautan: https://drive.unisza.edu.my/s/JmUkbMJTU0losb0

Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi pihak CREIM:-
  i) Dr Imilia Ismail (09-668 8547)
 ii) Cik Norziyana Ahmat Azemi (09-668 7982)

Sekian, terima kasih.

Dihantar oleh: ziyanaazemi@unisza.edu.my
.