Berita

Hebahan

HEBAHAN CARTA ORGANISASI JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Y.Bhg./Prof./Prof. Madya/Dr./Tuan/Puan,

HEBAHAN CARTA ORGANISASI JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2.   Sukacita dimaklumkan carta organisasi Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan UniSZA adalah seperti berikut :3.  Segala perhatian dan tindakan pihak Y.Bhg./Prof./Prof. Madya/Dr./tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, wassalam.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"Ilmu dan Akhlak"

Saya yang menjalankan amanah,

IZZUDDIN BIN BADROL
Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Dihantar oleh: izzuddinbadrol@unisza.edu.my
.