Berita

Hebahan

HEBAHAN SISTEM PENGURUSAN STRATEGIK (SPS) JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Y.Bhg. Dato'/ Prof. / Prof. Madya/ Dr./ Tuan/Puan

HEBAHAN SISTEM PENGURUSAN STRATEGIK (SPS) JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UniSZA

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2.   Sukacita dipaparkan Sistem Pengurusan Strategik (SPS) Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UniSZA sepertimana berikut :3.    Semoga dalam makluman pihak Y.Bhg. Dato'/ Prof./ Prof. Madya/ Dr./ tuan/puan jua.Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"ILMU DAN AKHLAK"

Saya yang menjalankan amanah

IZZUDDIN BIN BADROL
Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Dihantar oleh: izzuddinbadrol@unisza.edu.my
.