Berita

Hebahan

Perubahan Nama Pusat Alumni, Keusahawanan dan Jaringan Masyarakat (PAKAT)

Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) telah meluluskan penstrukturan dan penamaan Pusat Alumni, Keusahawanan dan Jaringan Masyarakat (PAKAT) kepada Pusat Kerjaya, Teknousahawan dan Jaringan Pintar (PaKaT) bermula 1 September 2020

Dihantar oleh: mluqmancl@unisza.edu.my
.