Berita

Hebahan

Gangguan Capaian Sistem dan Aplikasi Utama UniSZA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Dimaklumkan bahawa Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian (PPIR) akan melaksanakan kerja-kerja menaiktaraf platform utama server UniSZA berdasarkan ketetapan berikut :

  • Tarikh : 24 September - 26 September 2020
  • Hari : Khamis - Sabtu
  • Masa : Bermula 6.00 petang (24 September 2020) -  12.00 tengah malam (26 September 2020).

Susulan daripada kerja - kerja ini, akan berlaku gangguan capaian Sistem dan Aplikasi Utama Universiti.

Pihak kami memohon maaf di atas sebarang kesulitan yang berlaku dan akan memaklumkan kembali setelah kerja-kerja ini siap dilaksanakan.

Perhatian dan kerjasama berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Harap maklum. 

Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian (PPIR)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 

Dihantar oleh: nik@unisza.edu.my
.