Berita

Hebahan

PENGGUNAAN UniSZA GMAIL

Assalamualaikum Wm. Wbr.,

Untuk makluman semua, Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian (PPIR) telah menyediakan sistem emel baharu UniSZA yang akan menggunapakai platform Google Mail bagi menggantikan sistem emel yang sedia ada.

Sistem emel baharu ini adalah menggunakan UniSZA ID, iaitu satu ciri kawalan akses berpusat. Dengan ciri ini, pengguna hanya perlu log masuk sekali sahaja untuk semua sistem dalaman yang dibenarkan tanpa perlu log masuk secara berasingan.

Dihantar oleh: noraidayaacob@unisza.edu.my
Klik pada gambar untuk papar gambar saiz asal

.