Berita

Hebahan

TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG L41 YANG BAHARU DI PPUU

Selamat datang diucapkan kepada Puan Nur Hidayah binti Mahari, Pegawai Undang-Undang (L41) yang bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja berkaitan tuntutan gantirugi cuti belajar dan guaman. Sekian, terima kasih.

Dihantar oleh: sitizaleha@unisza.edu.my
.