Berita

Hebahan

Akses Kepada Sistem-Sistem Aplikasi Dibuka Semula

Adalah dimaklumkan, Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian(PPIR) telah melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan pangkalan data (database) bagi sistem-sistem aplikasi UniSZA. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut telah pun selesai tengahari ini dan sistem kini telah beroperasi sepenuhnya.

Kerjasama dari semua pihak diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih

Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian (PPIR)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Dihantar oleh: nikfarid@unisza.edu.my
.