Berita

Hebahan

Kenaikan Pangkat Staf Akademik

Pengurusan UniSZA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada seorang (1) staf di Fakulti Bahasa dan Komunikasi di atas kenaikan pangkat sebagai Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) iaitu Prof. Madya Dr. Zailani Jusoh dan empat (4) orang staf di Fakulti Perubatan di atas kenaikan pangkat sebagai Pensyarah Perubatan Gred DU54 (Tanpa Gelaran) iaitu Dr. Nur Aiza binti Idris, Dr. Haniif bin Ahmad Mazian, Dr. Nur Azree Ferdaus bin Kamudin dan Dr. Muhammad Nu’aim bin Ishak.

Dihantar oleh: usairizainuddin@unisza.edu.my
.