Berita

Hebahan

KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK

Pengurusan UniSZA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada enam (6) orang Staf Akademik UniSZA atas kenaikan pangkat iaitu seorang (1) staf di atas kenaikan pangkat daripada Pensyarah Perubatan Gred Khas C VK7 (tanpa gelaran) kepada Pensyarah Perubatan Gred Khas C VK7 (Profesor Madya) iaitu Prof. Madya Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him di Fakulti Perubatan, seorang  (1) orang staf di atas kenaikan pangkat sebagai Pensyarah Perubatan Gred DU56 (Tanpa Gelaran) iaitu Dr. Nik Mohd Nurhafizi bin Nik Anuar di Fakulti Perubatan, dan empat (4) orang staf di atas kenaikan pangkat sebagai Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) iaitu  Prof. Madya Dr. Azwa bin Abdul Aziz di Fakulti Informatik & Komputeran, Prof. Madya Dr. Wan Hishamudin bin Wan Jusoh, Prof. Madya Dr. Zurita binti Mohd Yusoff  dan Prof. Madya Dr. Mohd Sani bin Ismail di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam.

Dihantar oleh: usairizainuddin@unisza.edu.my
.