Berita

Hebahan

KEWAJIPAN BAGI MELAPORKAN SETIAP KEMALANGAN YANG BERLAKU DI UNISZA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UniSZA

Setiap kemalangan atau kejadian berbahaya perlu dilaporkan kepada Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, JKKP UniSZA selaras dengan keperluan PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA,
KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) 2004 di bawah AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (AKTA 514).

Kerjasama daripada semua warga UniSZA amatlah diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Dihantar oleh: izzuddinbadrol@unisza.edu.my
Klik pada gambar untuk papar gambar saiz asal

.