Berita

Hebahan

TAKLIMAT PENGENALAN PENGURUSAN BAKAT BERASASKAN KOMPETENSI (CBTM)

Pengurusan Bakat Berasaskan Kompetensi (CBTM) merupakan agenda strategik dalam pendidikan tinggi Malaysia. Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan (CenTTM) akan memainkan peranan penting dalam perkara ini selaras dengan komitmen universiti untuk memaksimunkan potensi dan kompetensi staf Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

Bagi merealisasikan tujuan itu, satu taklimat pengenalan akan diadakan kepada semua wakil skim perkhidmatan sepertimana butiran berikut: 

Tarikh: 11 Disember 2023

Masa: 2.30 Petang

Tempat: Dewan Seminar CenTTM 1

Taklimat akan disampaikan oleh Dr. Syamsul Azri bin Abdul Rahman, Pengarah CenTTM.

Dihantar oleh: fauzimohd@unisza.edu.my
Klik pada gambar untuk papar gambar saiz asal

.